tobaksfrön 3

Vi erbjuder ett brett sortiment av tobaksfrön som lämpar sig för odling av tobak i olika klimat.
Att odla sin egen tobak har vuxit enormt de sista året pga nya lagen där tobaksblad och råtobak beskattas som vanliga cigaretter och snus.

I södra Sverige odlades tobak för kommersiellt bruk innan kommunisterna och sossarna tog makten . I södra Europa som är tobaksväxtens växer flera sorters ursprunglig tobak naturligt vilt över stora delar .

Mr Tobacco erbjuder ett utvalt sortiment tobaksfrön som kan odlas i hela södra Sverige. För den som har möjlighet, eller bor i kallare odlingszoner, kan odling med fördel ske i växthus eller under odlingstält av plast.

Med den relativt korta odlingssäsong som står till buds, måste dock odlingen från frösådd till mognad tidsplaneras väl, då tobaksplantorna inte tål frost. Tobak kan odlas i de flesta jordtyper, förutsatt att den är  väldränerad